Gevonden

Nét toen je dachtdat ze niet meer bestondenHeb je haar zowaargevonden: Een mooie, rijke vrouw,zonder problemen. Blijkt ze naast zuinigook…