Voorbeeld

Kijk, zei de wolk
boven zee,
doe als mij!

Ja, de golf had altijd 
al een wolk 
willen zijn.

Hij reikte omhoog 
en werd zowaar
‘net als mij’!

En de wolk die daartoe
het voorbeeld gaf
werd nog diezelfde dag
weer een stukje zee.

I.D.